صفحه اصلي         نحوه تماس با ما        نقشه سايت

 
 

نشريات هواشناسي استان آذربايجان غربي

جهت دريافت نشريه دلخواه روي آن كليك نمائيد

سال 1402

             

 1. ماهنامه اردیبهشت 1403

 2. فصلنامه زمستان 1402

 3. ماهنامه فروردین 1403

 4. ماهنامه اسفند 1402

 5. ماهنامه بهمن 1402

 6. ماهنامه دی 1402

 7. فصلنامه پاییز 1402

 8. ماهنامه آذر 1402

 9. ماهنامه آبان 1402

 10. سالنامه زراعی 1402-1401

 11. ماهنامه مهر 1402

 12. فصلنامه تابستان 1402

 13. ماهنامه شهریور 1402

 14. ماهنامه مرداد 1402

 15. ماهنامه تیر 1402

 16. فصلنامه بهار 1402

 17. ماهنامه خرداد 1402

 18. ماهنامه اردیبهشت 1402

 19. ماهنامه فروردین 1402

 20. فصلنامه زمستان 1401

 21. ماهنامه اسفند 1401

 22. ماهنامه بهمن 1401

 23. ماهنامه دی 1401

 24. فصلنامه پاییز 1401

 25. ماهنامه آذر 1401

 26. ماهنامه آبان 1401

 27. سالنامه زراعی 1401-1400

 28. تابستان 1401

 29. ماهنامه مهر 1401

 30. ماهنامه شهریور 1401

 31. ماهنامه فرودین 1401

 32. ماهنامه اردیبهشت 1401

 33. ماهنامه خرداد 1401

 34. فصلنامه بهار 1401

 35. ماهنامه تیر 1401

 36. ماهنامه مرداد 1401

سال 1400

             

 1. ماهنامه اسفند 1400

 2. ماهنامه بهمن 1400

 3. سالنامه زراعی 1400-1399

 4. فصلنامه پاییز 1400

 5. ماهنامه دی 1400

 6. ماهنامه آذر 1400

 7. ماهنامه آبان 1400

 8. ماهنامه مهر 1400

 9. فصلنامه تابستان 1400

 10. ماهنامه شهریور 1400

 11. ماهنامه مرداد 1400

 12. ماهنامه تیر 1400

 13. فصلنامه بهار 1400

 14. ماهنامه خرداد 1400

 15. ماهنامه اردیبهشت 1400

 16. ماهنامه فروردین 1400

 

سال 1399

             

 1. فصلنامه زمستان 99

 2. ماهنامه اسفند 99

 3. ماهنامه بهمن 99

 4. ماهنامه دی 99

 5. فصلنامه پاییز 99

 6. ماهنامه آذر99

 7. ماهنامه آبان99

 8. ماهنامه مهر99

 9. ماهنامه شهریور99

 10. فصلنامه تابستان99

 11. ماهنامه مرداد99

 12. ماهنامه تیر99

 13. فصل نامه بهار99

 14. ماهنامه خرداد99

 15. ماهنامه اردیبهشت99

 16. ماهنامه فروردین99

سال 1398

 1. ماهنامه اسفند98

 2. ماهنامه بهمن98

 3. ماهنامه دی98

 4. ماهنامه آذر98

 5. ماهنامه آبان98

 6. ماهنامه مهر98

 7. ماهنامه شهریور98

 8. ماهنامه مرداد98

 9. ماهنامه تیر98

 10. ماهنامه خرداد98

 11. ماهنامه اردیبهشت98

 12. ماهنامه فروردین98

 

 

نشریه ها و فصل نامه های سال 1398

 

              1. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی بهار 98

             2. فصل نامه تابستان98 

              3.فصل نامه زمستان98          

 

سال 1397

 

 1. ماهنامه اسفند97

 2. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی زمستان 97

 3. نشریه هواشناسی استان آذربایحان غربی پاییز 97

 4. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی تابستان 97

 5. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی بهار 97

 

سال 1396

 1. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی زمستان 96

 2. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی پاییز 96

 3. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی تابستان 96

 4. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی بهار 96

سال 1395

 1. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی بهار 95

 2. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی تابستان 95

 3. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی پاییز 95

 4. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی زمستان 95

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.