صفحه اصلي         نحوه تماس با ما        نقشه سايت

 
 
رديف  نام سازمان یا مرکز  آدرس وب سايت  توضیحات
1 سازمان هواشناسي کشور www.weather.ir  
2 مرکز ملي اقليم(پژوهشکده اقلیم شناسی) www.cri.ac.ir  
3 پژوهشکده هواشناسی www.asmerc.ir  
4 سازمان هواشناسي جهاني https://www.wmo.int/pages/index_en.html  
5 سازمان هواشناسي كشورها https://public.wmo.int/en  
       
رديف  نام استان آدرس وب سايت پست الکترونيکی
1 آذربايجان شرقي www.eamo.ir info@eaz.ir
2 آذربايجان غربي  www.azmet.ir azmet-info@irimo.ir
3 اردبيل  www.ardebilmet.ir Ardebil@irimo.ir
4 اصفهان  www.esfahanmet.ir Esfahan@irimo.ir
5 البرز www.alborz-met.ir Alborz@irimo.ir
6 ايلام  www.ilammet.ir Ilam@irimo.ir
7 بوشهر  www.bushehrmet.ir Bushehr@irimo.ir
8 تهران  www.tehranmet.ir Tehran@irimo.ir
9 چهارمحال وبختياري  www.chaharmahalmet.ir Chaharmahal@irimo.ir
10 خراسان رضوی www.razavimet.gov.ir khorasan@irimo.ir
11 خراسان جنوبی www.skhmet.ir s_khorasan@irimo.ir
12 خراسان شمالی www.nkhmet.ir info@nkhmet.ir
13 خوزستان  www.khuzestanmet.ir Khozestan@irimo.ir
14 زنجان  www.zanjanmet.ir Zanjan@irimo.ir
15 سمنان  www.semnanmet.ir Semnan@irimo.ir
16 سيستان وبلوچستان  www.sbmet.ir Sistan@irimo.ir
17 فارس  www.farsmet.ir Fars@irimo.ir
18 قزوين www.qazvinmet.ir Metqaz@irimo.ir
19 قم www.qommet.ir Qom@irimo.ir
20 كردستان  www.kurdistanmet.ir Kordestan@irimo.ir
21 كرمان  www.kermanmet.ir Kerman@irimo.ir
22 كرمانشاه  www.kermanshahmet.ir Kermanshah@irimo.ir
23 كهكيلويه و بوير احمد www.kb-weather.ir Kohkiloyeh@irimo.ir
24 گلستان www.golestanmet.ir Golestan@irimo.ir
25 گيلان www.gilmet.ir Guilan@irimo.ir
26 لرستان  www.lorestanmet.ir Lorestan@irimo.ir
27 مازندران  www.mazmet.ir Mazandaran@irimo.ir
28 مركزي  www.markazimet.ir Markazi@irimo.ir
29 هرمزگان  www.hormozganmet.ir Hormozgan@irimo.ir
30 همدان  www.hamadanmet.ir Hamadan@irimo.ir
31 يزد  www.yazdmet.ir Yazd@irimo.ir

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.