صفحه اصلي        نحوه تماس با ما       نقشه سايت


آشنائي مختصر با اداره كل هواشناسي استان آذربایجان غربی

مقدمه :

امروزه دانش هواشناسي به عنوان بستر مناسبي در برنامه ريزيهاي علمي و فني ضرورت يافته است و  كاربرد اين اين علم در زمينه هائي نظير ، صنعت توريسم، كشاورزي، بهداشت عمومي، انرژيهاي نو، شهرسازي، توسعه پايدار، ترابري جاده اي دريائي  و هوائي، راهسازي، راهداري، كاهش آثاربلاياي طبيعي كاملاً روشن  و مشهود مي باشد.

سازمان هواشناسي  در راستاي تاُمين نيازهاي آماري  فعاليت مستمر انجام داده ، و مي دهد ، و يكي از اهداف بنيادي خود را ارتقاء سطح كيفي  و كمي دادهها و اطلاعات هواشناسي  در سطح كشور قرار داده است .

اداره كــل هواشنـــاسي استــان آذربایجان غربی  نيز يكي از زير مجموعه هاي سازمان هواشناسي كشور است كه در گوشه اي از كشور عزيزمان در شمال غرب کشور  انجام وظيفه مي نمايد.

 

فعاليتهاي مستمر و روتين اداره كل هواشناسي استان :

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي  از بسترهای مخابراتی موجود(وایرلس، سوئيچ)  به تهران  و از تهران به سايركشورها و همچنين دريافت كليه اطلاعات موردنياز از سازمان مركزي هواشناسي

3ـ پردازش آمار و اطلاعات  جوي استان و ايجاد بانك اطلاعاتي  و ارائه آمار و اطلاعات جوي  به كليه كاربران

4ـ ارائه تحليل جوي  و اقليمي  بطور هفتگي، ماهيانه، فصلی و سالیانه و ارسال  به ارگانهاي مختلف

5ـ صدور پيش بيني هاي   24 و 48 ساعته جوي  و هفتگي براي مناطق مختلف استان 

6ـ ارائه اطلاعات جوي  جهت ترابري هوائي  براي فرودگاه

7ـ همكاري بانهادهاي مختلف استان  و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي  و تحقيقاتي

8ـ برگزاري مستمر جلسه هواشناسي كشاورزي  و صدورتوصيه هاي كشاورزي با همكاري كارشناسان جهادكشاورزي  و پخش اين توصيه ها ازصداوسيما

9ـ همكاري تنگاتنگ با اداره کل مدیریت بحران استان و صدوراطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي  قبل از وقوع مخاطرات جوی در راستاي كاهش خطرات ناشي ازآنها

10ـ تهيه بولتن كشاورزي  از خصوصيات فنولوژيكي و اقليمي گياهان مورد تحقيق  بصورت هفتگي، ماهانه و فصلی

11ـ همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي آشنائي دانشجويان  و دانش آموزان  ازفعاليت هاي هواشناسي

12ـ اطلاع رساني ازطريق سيستم هواگوي خوکار (134) به شهروندان استان،اين اطلاع رساني شامل اعلام وضعيت جوي استان  و شهرهاي مختلف، پيش بيني 24 ساعته، توصيه هاي كشاورزي  و اطلاعيه ها واخطاريه هاي احتمالي است .

13ـ ارائه طرحهاي پايه وكاربردي  ونيز مقالات مختلف در راستاي توسعه استاني

14ـ همكاري با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، از قبيل ارائه آمـار و مشـاوره در هواشنـاسي،جغرافيـاي طبيعـي، كشاورزي، انرژي، آب، توسعه شهري و ...    

15- اطلاع رسانی آخرين وضعيت جوي استان از طريق صدا و سیمای مرکز بصورت 10 گزارش خبری در روز

 

دورنماي توسعه هواشناسي  در استان :

 رسيدن به دورنماي متصورشده درذهن كاركنــان هواشناسـي استـان ،عنايت مسئولین سازمان مركــزي هواشناسی کشور و مسئولین استان را مي طلبــد،البته يك تعداد پروژه هائي نيزهست كـــه همكاري چنــدين دستـگاه اجــرائي رانياز دارد،بعنوان مثال  احـداث ايستگاه كاوش جوبالا يا احداث ايستـگاههاي هواشناسي جاده اي .

درهرحال  دورنماي توسعه هواشناسي  بشرح ذيل  ترسيم شده است .

1ـ تاسیس ايستگاه كاوشگر جو بالا

2ـ نصب رادار در استان

3- تکمیل فازهای بعدی سامانه هشدار سریع

4ـ احداث ايستگاه خودکار جاده ای در کلیه مناطق كوهستاني استان

5ـ نصب هوانمادرمركز شهر و ديگرميادين پرجمعيت

6ـ انجـام  پروژه های مورد نیاز استان از قبیل

الف) پروژه مكان يابي مناطق سيل خيز استان

ب) اجراي پديده مه زدائي در فرودگاه

7- برپائی همايش هاي مرتبط با علوم هواشناسي

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.