صفحه اصلي         نحوه تماس با ما        نقشه سايت

 
 

كارگروه بلاياي جوي و توفان استان آذربايجان غربي

در حال حاضر پژوهشگران زيادي معتقدند دگرگوني هاي بر اقليم منطقه حادث شده است چرا که معتقدند رفتار اتمسفر و تغييرات آن بسيار بي قاعده بوده و همين بي قاعدگي و بي نظمي نشانه اي از رفتار غير حتمي پديده هاي هواشناسي بويژه وقوع يك بليه جوي است.

طی سال های گذشته نابهنجاری های بیشماری در استان آذربايجان غربي رخ داده است از جمله :

 • افزایش دما بویژه در فصل زمستان

 • افزايش رخداد بادهای گرم و افزایش تبخیروتعرق پتانسیل

 • کاهش بارش مخصوصا بارش برف

 • افزایش بارش های رگباری منجر به سیل ، تگرگ و رعدوبرق

 • خشکسالی ها و سرمازدگی های حادث شده طی سالهای اخیر

 • پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی بر اثر برداشت های غیراصولی از منابع آبی و ...

سایت های مرتبط با بلایای جوی و اقلیمی:

 1. مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی کشور ((National Driught Warning Monitoring Center (NDWMC)

 2. سازمان مدیریت بحران کشور (http://www.ndmo.org)

 3. اداره کل مدیریت بحران استان آذربايجان غربي(http://bohran.ostan-ag.gov.ir)

 4. پایگاه ملی داده های علوم زمینی کشور (http://www.ngdir.ir/PDefault.asp)

 5. سایت اطلاع رسانی مدیریت بحران ایران (ایدمان) (http://www.idman.ir)

 6. نقشه زمان واقعی بحرانها و سوانح در جهان (http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php)

 7. مجله اینترنتی علمی، آموزشی و فنی در زمینه مدیریت بحران و سوانح (http://disasterman.blogfa.com)

وظايف كارگروه بلاياي بلایای جوی و توفان:

۱- پژوهش:
۱-۱- جمع آوری، اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی درباره پرسنل، اماکن، تجهیزات و سایر امکانات مربوط به موارد پایش، آموزش و پژوهش بلایای جوی و اقلیمی و سایر بلایای مربوطه در استان .
۱-۲- جمع آوری اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی درباره وضعیت بروز طوفان و سایر مخاطرات جوی و اقلیمی در استان .
۱-۳ تهیه و جمع آوری، نگهداری و عرضه کتب و مستندات داخلی و خارجی درباره طوفان و
خشکسالی و سایر بلایا و مخاطرات جوی و اقلیمی.
۱-۴- تهیه نقشه های ریز پهنه بندی طوفان و سایر بلایا و سایر بلایا و مخاطرات جوی و اقلیمی در استان  بر اساس استانداردهای مصوب کار گروه مربوطه.
۱-۵- انجام پژوهش های کاربردی در زمینه بهبود روش های پایش و پیش بینی طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی.
۱-۶- انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه تعیین دوره بازگشت طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی در مناطق مختلف استان .
۱-۷- طراحی نرم افزارهای تحلیل موارد به موقع پیوسته طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی بر اساس اطلاعات نقشه های ریز پهنه بندی و پایش بلایای جوی و اقلیمی.
۱-۸- بررسی اثرات طوفان و مخاطرات و بلایای جوی و اقلیمی در فعالیت های انسانی.
۱-۹- تحلیل موارد به وقوع پیوسته طوفان و مخاطرات جوی در ایران.

۲- آموزش:
۲-۱- آشنا کردن مردم با طوفان و مخاطرات جوی و وضعیت آن در استان
۲-۲- پیگیری تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز پایش، آموزش و پژوهش طوفان و مخاطرات جوی.
۲-۳- انجام مطالعات ملی بلایای جوی و اقلیمی با همکاری سایر استان های کشور
۲-۴- انجام مطالعات ارتقاء صحت پیش بینی ها هواشناسی و مخاطرات جوی و اقلیمی
۲-۵- انجام مطالعات و طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر گروه های مصوب
۲-۶- بررسی راه کارهای مقابله با اثرات طوفان و بلایای جوی و اقلیمی به منظور کاهش خسارات آن ها
۲-۷- تعریف های اصولی بلایای جوی و اقلیمی و انواع آن به منظور استاندارد سازی بلایای جوی و اقلیمی
۲-۸- تهیه اطلس های اقلیمی مخاطرات و بلایای جوی و اقلیمی در کشور

۳- برنامه ریزی
۳-۱- تهیه برنامه های سالانه مدیریت ریسک بلایا و مخاطرات جوی در استان
۳-۲- تهیه برنامه پایش مداوم طوفان و مخاطرات جوی
۳-۳- تهیه برنامه نحوه بررسی موارد بوقوع پیوسته طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی
۳-۴- تهیه شرح وظایف کلیه پرسنل دخیل در پایش، آموزش و پژوهش های مرتبط
۳-۵- تعیین سازمان های همکار، پشتیبان، جانشین امور پایش، آموزش و پژوهش طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی و جایگاه آن ها

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.