صفحه اصلي         نحوه تماس با ما        نقشه سايت

 

 

1- دريافت بولتن هفتگي هواشناسی کشاورزی استان آذربايجان غربي

2- فصلنامه هواشناسی کشاورزی ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی:

 

اداره تحقیقات کشاورزی نازلو

 اداره تحقیقات کشاورزی میاندوآب

 

 

3- سايت توسعه هاي هواشناسی کشاورزی كشور

روي آرم تهك كليك كنيد

 

4- معرفی هواشناسی کشاورزی و اهداف

هوا شناسی کشاورزی یکی از علوم هواشناسی است،این علم از تاثیر متقابل عوامل هواشناسی و کشاورزی اعم از باغبانی و دامپروری بحث می نماید.هدف این علم کشف و تعریف اثرها و لذا کاربرد دانش جو در استفاده از کشاورزی عملی است. میدان عمل این علم از پایین ترین لایه ی خاک که ریشه ی گیاه درآن قرار دارد تا لایه هوایی که در نزدیکی سطح زمین است و در آن محصولات زراعی و درختان میوه می رویند و حیوانات زندگی می کنند و دارای بالاترین اهمیت از نظر بیولوژی کشاورزی است ، گسترش می یابد.
وظایف هواشناسی کشاورزی به شرح ذیل می باشد:
 جمع آوری گزارش هفتگی ایستگاهها و کنترل کیفی و کمی آنها
 تهیه خبر نامه و توصیه های هفتگی
 جمع آوری بولتن های ماهانه و فصلی و کنترل کمی و کیفی
 بانک اطلاعاتی بولتن های هواشناسی کشاورزی و ایستگاههای اقلیم و بارانسنجی
 تهیه ، نظارت و اجرای برنامه پنج ساله هواشناسی کشاورزی در ستاد و استانها
 برگزاری جلسات هواشناسی کشاورزی در نواحی 6گانه
 شرکت در جلسات جهاد کشاورزی
 مستند سازی فعالیتهای برنامه پنج ساله هواشناسی کشاورزی
 تهیه ، پیگیری و اجرای دستور العمل ها در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی
 ارزیابی ماهانه مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی
 پیگیری فعالیتهای و تدوین برنامه 5 ساله ایستگاههای اقلیم شناسی و باران سنجی
 امور مرتبط با کمیسیون هواشناسی کشاورزی CAgM
 شرکت در جلسات داخلی سازمان مانند : تحلیل آب و هوا، دیسکاشن پیش بینی و ...
 پیگیری مصوبات جلسات نواحی 6 گانه هواشناسی کشاورزی
 پیگیری و بروز رسانی وب سایت هواشناسی کشاورزی
 تهیه گزارشات برون سازمانی
 برگزاری جلسات و ارائه دستور العمل ها برای نمایندگان نواحی 6 گانه
 انجام امور تحقیقاتی مانند تاریخ کاشت و برداشت و سنجش از دور و...
 پیگیری استانداردادوات فنی ایستگاههای هواشناسی کشاورزی ، اقلیم شناسی و باران سنجی.
 پیگیری اجرای تفاهم نامه مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و نیرو

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.